Malzemelerin fonksiyonel ve estetik beklentilerine göre yüzeye uygulanacak prosesler belirlenir. Bu işlemler kimi zaman malzemeye şekil verme operasyonlarından sonra ortaya çıkan çapakların temizlenmesi ya da bu işlemlerde kullanılan yağ ev kimyasalların yüzeyden arındırılması kimi zaman da ayna seviyesinde parlak yüzey elde edilmesi şeklindedir. Ra ve Rz adı verilen yüzey pürüzlülük değerleri, yüzey işlem sonrası elde edilen yüzey kalitesi için teknik bir yeterlilik verisi sunmaktadır. Gümüş Vibrasyon’ un geniş yelpazede yüzey işlem çözümleri ile taşlama prosesinde dahi ulaşılamayan yüzey pürüzlülük seviyelerine ulaşmak mümkündür.